De netwerk inventarisatie software tool | lanauditor

lanauditor is een netwerk-inventarisatie-tool, die u in staat stelt om alle hard en software te inventariseren in een netwerk. Meestal loopt de lanauditor-scanner via het login script mee, tijdens het opstarten van de pc’s.

Er zijn drie onderdelen te onderscheiden in de lanauditor:
  1. De auditing agents (Auditor Module) die haalt de hardware en software informatie op van iedere machine.
  2. De database ( Database Module) waar de gegevens opgeslagen worden.
  3. De Windows Interface ( Console Module) waarmee het mogelijk is de gegevens op te vragen te rangschikken

De console module en de database kunnen opgeslagen worden op de server maar dit kan ook een lokale client zijn. lanauditor herkent de hardware items en software modules en is een staat zelf gedefinieerde items op te nemen in de database.

Dit op nemen van eigen items bv voor custom software is zeer eenvoudig. Door de records te bekijken op onbekende files en deze items te voorzien van de juiste naam en versie is Lan Auditor in staat deze software in andere pc's of bij een volgende audit te herkennen en te benoemen. Hernoemde executables ‘bv. Doom.exe hernoemt naar D.exe’ worden zelfs herkend. Machines die niet opgenomen zijn in het netwerk kunnen door gebruik van een diskette toch geaudit worden en deze informatie kan dan ook in de centrale database worden opgenomen. Door deze database kunt u met lanauditor een vergelijking maken met eerdere scans, zodat U kunt zien welke de veranderingen zijn en eventueel maatregelen nemen.

Voordelen: Men weet wat er in het netwerk staat aan hard- en software. De beheerder is instaat snel configuratie wijzigingen op te sporen en te verhelpen.

Netwerk Inventarisatie Software:
Novell NetWare, Banyan Vines, Windows for Workgroups, Windows NT, Pathworks, LAN-Manager, StarLAN, 3+Open

Fabrikant: Horizons Technology Inc.
Distributor: lanauditor


| How to Audit a LAN | lanauditor Main Page | FAQ LAN audit | lanauditor English | lanauditor German | lanauditor French | lanauditor Espanol | lanauditor Portugues | lanauditor Netherlands | lanauditor - Free Download - 97Q4 | lanauditor - Free Download - New 4.0 | Buy | IT-Audit | Network Tools & Utilities | Email |
[home][noframe][search]
© 1997-2001 by pro-soft.de
Last modified: 2001-09-10